Navigace

Obsah

Ceník služeb Městské knihovny Skuteč platný od 1. 1. 2016

Příloha Knihovního řádu Městské knihovny Skuteč

 

Členské poplatky
 • Dospělí čtenáři 160 Kč / 1 rok
 • Děti ZŠ              80 Kč / 1 rok
   
Jednorázová výpůjčka
 • 20 Kč (1 svazek na jeden měsíc)
   
Upomínky
 1. upomínka 31 dnů od výpůjčky 20 Kč (bez zaslání, cena celková)
 2. upomínka 62 dnů od výpůjčky 40 Kč (bez zaslání, cena celková)
 3. upomínka 93 dnů od výpůjčky 80 Kč + manipulační poplatek za odeslání upomínky (doporučený dopis)
 4. upomínka 124 dnů od výpůjčky 200 Kč + manipulační poplatek za odeslání (doporučený dopis)

- Manipulační poplatek tvoří částka na poštovné a další výdaje spojené s odesláním upomínky. Mění se v souvislosti s růstem cen poštovného.
 

Meziknihovní výpůjční služba - MVS

Poplatek se stanoví individuálně dle počtu vyžádaných svazků a dle v současné době platného tarifu ČP, nejméně však 50 Kč (za 1 svazek) + poplatky požadované půjčující knihovnou + další poštovné za případné oznámení.
 

Ztráta legitimace
 • 20 Kč
   
Náhrada čárového kódu (obecně)
 • 25 Kč
   
Náhrada knihy, časopisu

Možnosti náhrady řeší knihovní řád (ztrátu nebo nenávratné poškození posuzuje vedení knihovny). Nedojde-li k adekvátní materiální náhradě, následuje finanční vyrovnávání:

 • Náhrada ceny knihy = aktuální cena knihy + ostatní doplňkové sazby (poškozený obal 5,- Kč, náhrada čár. kódu 25 Kč, poplatek za zpracování 25 Kč)
 • U časopisu se nahrazuje dvojnásobná cena výtisku
   
Internet pro veřejnost

První půlhodina zdarma / 1x za den, dále zpoplatněno:

 • Děti ve věku ZŠ 20 Kč / 1 hodina
 • Dospělí 40 Kč / 1 hodina
   
Kopírování a tisk

Tisk na tiskárně:

 • černobílý tisk (1 strana) 3 Kč
 • barevný tisk (1/3 strany) 5 Kč
 • barevný tisk (½ strany) 10 Kč
 • barevný tisk (1 strana) 15 Kč

Kopírování:

 • černobílá kopie (1 strana) 3 Kč
 • barevná kopie (1/3 strany) 5 Kč
 • barevná kopie (½ strany) 10 Kč
 • barevná kopie (1 strana) 15 Kč