Navigace

Obsah

Ceník služeb platný od 1. 4. 2020

Městská knihovna Skuteč

 

 

Členské poplatky

 

Jednorázová výpůjčka

 

Upomínky

 

Meziknihovní výpůjční služba - MVS

 

Ztráta legitimace                             

 

Náhrada čárového kódu                   

 

Rezervace dokumentu

 

Náhrada knihy, časopisu

Možnosti náhrady řeší knihovní řád (ztráta nebo nenávratné poškození – posuzuje ředitelka knihovny). Nedojde-li k adekvátní materiální náhradě, následuje finanční vyrovnávání:

 

Internet pro veřejnost

První půlhodina zdarma / 1x za den, dále zpoplatněno:

Děti ve věku ZŠ           20 Kč/ 1 hodina

Dospělí                       40 Kč/ 1 hodina

 

Tisk na tiskárně

 

Kopírování

 

Laminování

 

Skenování

 

Obalování knih

 

Schváleno Radou města Skuteč 2. 3. 2020 usnesením č. 02/041/2020