Navigace

Obsah

Odborné knihovny

Knihovna Vodních zdrojů Chrudim

Knihy a časopisy z ekologie, geologie, hydrogeologie, vodního hospodářství, hydrologie, chemie atd. nabízí odborná knihovna firmy Vodní zdroje Chrudim, která vlastní více než 4 tisíce svazků.
https://www.vz.cz/pro-verejnost/knihovna/

 

Regionální muzeum Chrudim / knihovna

Regionální muzeum má dvě knihovny - sbírkovou a odbornou. Odborná knihovna obsahuje v současné době cca 21 000 svazků knih a časopisů. V jejím fondu se nachází historická, přírodovědná, vlastivědná, umělecká a další odborná literatura odpovídající zaměření jednotlivých oddělení muzea. Zahrnuje řadu encyklopedií, slovníků, místopisných, ikonografických, heraldických, genealogických a dalších odborných příruček. http://www.muzeumcr.cz/cz/knihovna-polnab

 

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzejní knihovna se specializovaným fondem obsahuje přes 18 tisíc knižních svazků, periodik a loutkových her. Veřejnosti je přístupná prozatím jen po domluvě s knihovnicí.

 

Státní okresní archiv v Chrudimi

Knižní fond obsahuje regionální a historicky zaměřené tituly a čítá přes 11 000 titulů.