Navigace

Obsah

Ceník služeb platný od 1. 4. 2020

Městská knihovna Skuteč

 

 

Členské poplatky

 • Oddělení pro dospělé            160 Kč/1 rok

 • Oddělení pro děti                    80 Kč/1 rok

 

Jednorázová výpůjčka

 • 20 Kč (1 svazek, každý další á 20 Kč)

 

Upomínky

 • 1 Kč za každý den a každý vypůjčený svazek

 

Meziknihovní výpůjční služba - MVS

 • 70 Kč za jeden svazek

 

Ztráta legitimace                             

 • 20 Kč

 

Náhrada čárového kódu                   

 • 25 Kč

 

Rezervace dokumentu

 • 5 Kč

 

Náhrada knihy, časopisu

Možnosti náhrady řeší knihovní řád (ztráta nebo nenávratné poškození – posuzuje ředitelka knihovny). Nedojde-li k adekvátní materiální náhradě, následuje finanční vyrovnávání:

 • Náhrada ceny knihy = aktuální cena knihy + ostatní doplňkové sazby (poškozený obal 5 Kč, náhrada čárového kódu 25 Kč, poplatek za zpracování 25 Kč)

 • U časopisu se nahrazuje aktuální cena výtisku + 10 Kč za zpracování

 

Internet pro veřejnost

První půlhodina zdarma / 1x za den, dále zpoplatněno:

Děti ve věku ZŠ           20 Kč/ 1 hodina

Dospělí                       40 Kč/ 1 hodina

 

Tisk na tiskárně

 • černobílý tisk (1 strana)            3 Kč

 • barevný tisk (1/3 strany)          5 Kč

 • barevný tisk (1/2 strany)        10 Kč

 • barevný tisk (1 strana)           15 Kč

 

Kopírování

 • černobílá kopie (1 strana)         3 Kč

 • barevná kopie (1/3 strany)       5 Kč

 • barevná kopie (1/2 strany)     10 Kč

 • barevná kopie (1 strana)        15 Kč

 

Laminování

 • formát A6                              10 Kč

 • formát A4                              20 Kč

 

Skenování

 • 3 Kč za stránku

 

Obalování knih

 • 5 Kč

 

Schváleno Radou města Skuteč 2. 3. 2020 usnesením č. 02/041/2020