Menu
Městská knihovna Skuteč
nahoru

Historie

Stručná historie

knihovnaSkutečská knihovna má dlouholetou tradici. Jednotlivé knihovny místních spolků - ať to byla Městská veřejná knihovna Havlíček, Riegrova knihovna, Knihovna občanské besedy, spolku Eim nebo knihovna Severočeské jednoty a mnohé jiné - se po vzniku první republiky spojily a daly vzniknout první městské knihovně Havlíček. Ta, jako ostatně i jiné knihovny, se musela neustále potýkat s nedostatkem financí, vhodným umístěním a byla i několikrát ve své historii uzavřena. V roce 1971 dochází k zprofesionalizování knihovny a je vytvořeno místo první placené knihovnice. Do roku 1986 měla knihovna na starosti ještě 19 obecních knihoven.

Podoba knihovny devadesátých let doznala od svých počátků značných změn. Několikrát se stěhovala. Nejprve se knihovna v srpnu 1983 provizorně přemístila na poštu do prostor budoucí telefonní ústředny. V roce 1986 musela knihovna toto provizorium opustit a po několika měsících uzavření se přestěhovala do prvního poschodí nově zrekonstruovaného objektu ve Smetanově ulici. V přízemí domu sídlil Klub důchodců. V roce 1998, po dobudování místního Penzionu pro důchodce, byla celá budova určena pro knihovnu, která tak získala potřebné prostory hodné potřebám čtenářů. Malí čtenáři začali navštěvovat dětské oddělení, kterému bylo vymezeno první patro, a přízemí připadlo oddělení pro dospělé.

V roce 1998 zažádala knihovna o grant MK ČR na rozjezd počítačového zpracovávání fondu. Po jeho získání začala zakládat s firmou LANius databázi nově zakoupených knih a současně probíhala retrokonverze fondu. V roce 2000 disponovala knihovna šesti počítači a zájemcům byl již k dispozice k nahlížení i on-line katalog prozatím vložených knih naší knihovny. V roce 2003 došlo k novému komplexnímu „zasíťování“, vybudování rozvodů atd. Důležitým rokem pro knihovnu byl rok 2004, kdy došlo ke zprovoznění automatického knihovnického systému LANius v obou odděleních knihovny. Tento program nahradil v roce 2006 výpůjční systém Clavius, který knihovna využívala do konce roku 2017. Od ledna 2018 knihovna používá knihovnický systém Koha.

Knihovna prošla dlouhým vývojem a dnes je moderním pracovištěm poskytujícím služby ve dvou odděleních s plně automatizovaným provozem, veřejně přístupným internetem a bohatým knihovním fondem, který čítá přibližně 30000 svazků (8000 má k dispozici dětské oddělení).

knihovnaknihovna

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Novinky ve fondu

Novinky ve fondu

Doporučená četba

Seznamy doporučené četby

Společenské hry

Společenské hry

Bookstart

Bookstart  

Městská knihovna Skuteč

Městská knihovna Skuteč