Menu
Městská knihovna Skuteč
nahoru

Pasování druháčků za rytíře 2007

Pátek 29. červen! Nebo vlastně jeden z dní na konci června! Nejenom den loučení se školou, ale od loňského roku také den pasování druháčků za Rytíře Řádu čtenářského. Pozor! Král už přichází… Knihovnické pasování podruhé!


Rytířské pasování je zvláštní obřad, kterého se kromě svátečně naladěných budoucích rytířů účastní jen samé významné osobnosti – ředitelé, starostové, třídní učitelé , králové a panoši. A mohou se na tu slávu přijít podívat i rodiče. Však zde také jejich děti – Rytíři Řádu čtenářského – obdrží i závěrečné vysvědčení ze základní školy. A nejenom vysvědčení. Samozřejmě.

A jak to všechno probíhá? Za zvuků fanfár nejprve přichází starosta Skutče Pavel Novotný a vítá přítomné. Za chvíli ale znějí fanfáry znovu a už je zde sám pan král Písmenkové říše i se svým panošem a klade dětem záludné otázky. Děti ale prokazují své čtenářské znalosti a přesvědčují krále, že si titul Rytíře Řádu čtenářského opravdu zaslouží.

A tak nastává čas pro slavnostní akt pasování … Každý žák přistupuje před krále, slibuje věrnost Řádu čtenářskému a panoš stvrzuje tento slib poklepáním meče na rameno klečícího rytíře. Rytíř poodejde stranou a zde z rukou paní ředitelky skutečské knihovny Hany Jožákové přijímá Čestný průkaz rytíře. Ten ho opravňuje k bezplatnému vstupu do Městské knihovny ve Skutči do konce roku 2007. Nechybí ani malý sladký dárek – poukázka na zmrzlinu politou čokoládou z cukrárny U Pražanů.

A posledním zlatým hřebem dopoledne je předávání vysvědčení z rukou třídní učitelky. Letos jsme pasovali 2x. Nejprve hned ráno po osmé hodině „druháky“ paní učitelky Marcely Kubíčkové ze ZŠ Komenského a později, po deváté, žáky obou druhých tříd ZŠ pod křídlem učitelek Soni Čápové a Šárky Burešové.

Jsou prázdniny a do naší knihovny se pomalu scházejí noví rytíři – čtenáři. Máme radost, že se akce na podporu čtenářství povedla. Věříme, že se děti chytily drápkem a postupně poznávají, že knihy jsou na světě pro ně, pro jejich zábavu i poučení. A kniha bez čtenáře, to je jako svět bez sluníčka.

Zdenka Škrochová

A na závěr poděkování: Děkujeme divadelnímu spolku Jaroslav v Luži, panu Milanu Zlesákovi a jeho věrnému druhu panoši za jejich ochotu a vstřícnost. Ať vzkvétá jejich a  také naše Písmenková říše!

Podívejte se na scénář akce Pasování čtenářů na Rytíře Řádu čtenářského. Součástí dokumentu je i SLIB. (Volně k použití, nezapomeňte nám však oznámit – díky)

Datum vložení: 23. 7. 2007 8:00
Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2017 23:47
Autor: Eliška Pečenková

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Novinky ve fondu

Novinky ve fondu

Doporučená četba

Seznamy doporučené četby

Společenské hry

Společenské hry

Bookstart

Bookstart  

Městská knihovna Skuteč

Městská knihovna Skuteč