Menu
Městská knihovna Skuteč
nahoru

Probíhající projekt: Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2013 / září 2012 - březen 2013

SKIP ČR vyhlašuje pátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.


Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2012 do května 2013 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2012/2013 je to kniha básníka Radka Malého Všelijaké básničky pro kluky a holčičky s ilustracemi Alžběty Skálové.
Tak říká zpráva z webu SKIP. Také naše knihovna se do projektu zapojila a začali jsme s besedami s prvňáčky hned od začátku školního roku, na leden jsme nečekali. Máme za sebou několik setkání a mnohé nás ještě čeká – třeba beseda s Markem Šolmesem Srazilem, představení pana marka O mašinkách,slavnostní rozdávání knížek a Pasování.

Zatím se podívejte na některé fotky. Do projektu jsou zapojeny 3 první třídy z obou základních škol. Ze ZŠ Komenského třída paní učitelky Lucie Zástěrové, a ze ZŠ Smetanova třídy p. učitelek Jany Peřinové a Gabriely Knedlíkové.

Prohlédněte si několik fotek z besed:

Datum vložení: 12. 4. 2013 8:00
Datum poslední aktualizace: 12. 5. 2017 23:47
Autor: Eliška Pečenková

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Novinky ve fondu

Novinky ve fondu

Doporučená četba

Seznamy doporučené četby

Společenské hry

Společenské hry

Bookstart

Bookstart  

Městská knihovna Skuteč

Městská knihovna Skuteč