Menu
Městská knihovna Skuteč
nahoru

Rok 2013

3. beseda s Veverkami ze školky

Datum: 21. 11. 2013

Potřetí jsme se sešli 14. listopadu a povídali jsme si o básničkách. Ale moc vzdělávací a vážné to nebylo, to bychom se nudili. Povídali jsme si tedynejdříve o básničkách a pak jsme si vyrobili na místě improvizované divadlo. S oponou, kulisáky, paní inspicientkou se zvonečkem, herci, a také s hledištěm a diváky v několika řadách. Děti se v rolích střídaly a každé muselo zvládnout opět několik, po sobě jdoucích a na sebe vzájemně navazujících, dílčích úkonů. Bylo to skvělé, i díky paní učitelce, která pomáhala. A děti se mimochodem také přiučily, jak se chovat v hledišti divadla, odcházíte-li z obsazené řady sedadel ven.

Upravená provozní doba Městské knihovny v prosinci 2013 a lednu 2014

Datum: 21. 11. 2013

Vaše knihovnice Vám přejí klidné a spokojené vánoční svátky s novou knihou pod stromečkem. Těšíme se na vaši návštěvu po Novém roce.

2. beseda s Veverkami ze školky

Datum: 8. 11. 2013

Další beseda s Veverkami se konala týden před volbami, 22.10.2013, a tak jsme si s dětmi také zavolili. Volili jsme, jakou pohádku o žabáku Kvakovi a ropušáku Žbluňkovi budeme předčítat. Každý volič dostal od pošťáka svou modrou obálku se symbolem koláče a dopisem a za plentou se rozhodl jestli zvolí to či ono.

9. Knihovnická olympiáda – 21. října 2013

Datum: 25. 10. 2013

Soutěžní akce pro starší děti školou povinné obou základních škol ve Skutči. Knihovnická olympiáda byla tentokrát zaměřena na rétoriku, umění slova a přednesu. Tradičně se hledaly a nacházely knihy z katalogu a tradiční pexeso obsahovalo podobizny herců spolu s jejich jmény.

Pasování třeťáčků na Rytíře Řádu čtenářského

Datum: 2. 10. 2013

A opět jsme pasovali! Pasování třetí třídy ZŠ Komenského proběhlo v pátek, 27. září, na obvyklém místě, v městské obřadní síni. Jako vždy přinášíme několik fotografií:

Cyklus besed s Veverkami z MŠ Osady Ležáků

Datum: 2. 10. 2013

Paní učitelka Ludmila Netolická přišla s nápadem, že bychom se se staršími dětmi – Veverkami, mohli setkávat v knihovně častěji než jen jednou za rok. V MŠ se totiž rozhodli propagovat akci Celé Česko čte dětem, a tak se budeme vídat společně každý měsíc a možná se paní knihovnice vypraví i do školky. Dnešní beseda se nesla pod názvem Veselé skřítkování, a seznámili jsme se s knihovnou a knihovnickým skřítkem, který je velmi zlobivý. Celým rokem nás spolu s ním budou provázet i dva žabáci – Kvak a Žbluňk. Pardon, Žbluňk je ropušák. Přečetli jsme si jejich první podzimní příhodu o kamarádství a spadaném listí, které se musí pohrabat a těšíme se na další setkání. Máme všichni nějaké úkoly do příště, ale to hravě do 22. října zvládneme.

A je vymalováno!

Datum: 2. 9. 2013

Vážení čtenáři registrovaní i ti budoucí, po dvouměsíční odstávce knihovny máme opět otevřeno a jsme připraveni vás přivítat ve vylepšených prostorách – v celé budově máme natřeny okenní rámy, a v oddělení dospělých nové omítky, záclony a vymalováno. A v„naučkách“ obou odděleních nové rozřaďovače. Změny možná nenápadné, ale potřebné. Máme ze zkulturněného prostředí radost, jistě je oceníte i vy. Těšíme se na vaši návštěvu.

Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského

Datum: 30. 6. 2013

Rok se s rokem sešel a opět k nám zavítal pan král Písmenkové říše se svým panošem. Aktuálně přinášíme zatím 3 vybrané snímky na dokreslení atmosféry a odkaz na fotografie ze všech tří PASOVÁNÍ:

Červenec a srpen 2013 – Knihovna komplet uzavřena

Datum: 30. 6. 2013

Městská knihovna upozorňuje, že z důvodu rekonstrukce oddělení pro dospělé a revize knihovního fondu bude od 1.7. - 30.8.2013 uzavřena. Přijďte si v červnu vybrat dostatečnou zásobu knížek a časopisů na prázdniny, výpůjční doba bude prodloužena až do září.

Tomu neuvěříte! A přece se to stalo..

Datum: 12. 6. 2013

Knížka pro prvňáčka na druhý pokus Obvykle se to nestává, ale prvňáčkům z „Horní“ školy se to povedlo! Zapomněli přijít na slavnostní předání knížek pro prvňáčka do muzea. Ale naštěstí jsme to všichni vzali s humorem a smluvili se na zítra. To jsme si oddechli, že bylo v muzeu volno!

Dílnička s knihvazačem Jardou Těsnohlídkem

Datum: 12. 6. 2013

Na dnešní den 12. června jsme pozvali pana knihvazače Jardu. Ačkoli ho bolelo po víkendu v zádech, přijel a dílničku uskutečnil. Vázala se kniha básní, kterou napsali a ilustrovali třeťáci. Ale protože už loni jednu knihu napsali a také „svázali“, věnovali dílničku oběma prvním třídám ZŠ Smetanova. Bylo nás hodně a knihoivna by nám nestačila. Proto jsme se uchýlili do školní družiny, ale nevím nevím zda to bylo šťastné řešení. Akustika v tomto prostoru nebyla ideální. Ale i tak se dílnička vydařila a v jednu chvíli se nás zde sešlo více jak šedesát, protože se přišli podívat i třeťáci, kterým kniha poezie bude patřit.

Honzíkova cesta a Bohumil Říha – beseda pro druháky ZŠ Smetanova

Datum: 7. 6. 2013

Bohumil Říha poprvé! Narodil se v rodině vesnického kováře a zemřel na zámku v Dobříši.

Knížka pro prvňáčka – slavnostní předávání knížek

Datum: 7. 6. 2013

Díky SKIPu ( Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky) jsme dnes, tj. 7. června, mohli předat skutečským prvňáčkům ZŠ Smetanova Skuteč knížku básníka Radka Malého Všelijaké básničky pro kluky a holčičky s ilustracemi Alžběty Skálové. A že to byla akce velmi slavnostní a veselá, to si piště. Knížky se předávaly až na závěr akce; mezitím se jemně soutěžilo, učitelky Jana a Gábina se rozdováděly a knihovnice Zdenka představila dětem autora knihy a paní ilustrátorku. Porota Eliška a Iva rozhodly, že je to nerozhodně a zatleskaly jsme si. A nakonec za velkého jásotu došlo k rozdávání knížek!

Marek Šolmes Srazil a květinové děti

Datum: 23. 5. 2013

POZOR!!! VIDEO!!! Hipíci existují, kdo by to řek! Dnes, 23. května roku 2013 jsme se stali v kulturním klubu svědky toho, že hipíci nevymřeli a ani se na to nechystají. Jeden z nich k nám totiž zavítal. Poznali jsme ho podle jeho batikovaného trika, hipísáckého symbolu, džín, korálků, delších vlasů a hlavně… je to velký pohodář s úsměvem na tváři. Ano, navštívil nás Marek Šolmes Srazil, co napsal knížku pohádek pro děti a také si ji sám skromně ilustroval. Ale vystačí si.

MAŠINKY jedou!!

Datum: 9. 5. 2013

S panem Alešem Markem a jeho „mašinkami“ se setkali tehdejší prvňáčci už loni. Pan Marek nám nabídl interaktivní představení o mašince Tomášovi a jeho kamarádech a my jsme tehdy nezaváhali a kývli jsme. A udělali jsme dobře. Dvě besedy se uskutečnily v městském muzeu a shodli jsme se. Besedy se vydařily. S panem Markem, který je mimochodem tělesně postižený, a to není nepodstatná informace, se děti sžily velmi rychle a jakékoli bariéry vzápětí zmizely. Mašinky to vyhrály na celé čáře. Letos přichází pan Marek s novou inscenací: Lokomotiva Tomáš a horký letní den. Premiéru jsme měli v knihovně v pátek, 3. května 2013, s MŠ ze Žďárce u Skutče.

Beseda o Josefu Čapkovi a Povídání pejskovi a kočičce s bonusem

Datum: 30. 4. 2013

Třeťáci ZŠ Smetanova dočetli Povídání o pejskovi a kočičce a 18. dubna přišli s paní učitelkou Zdenou Sochorovou do knihovny na besedu o Josefu Čapkovi a také se nechat prověřit, jak dobře knížku přečetli a jestli si z ní něco pamatují. K tomu všemu nakonec došlo, ale než k tomu došlo, dostali jsme velmi zajímavý bonus jako dárek: Sára Bohatá nám všem zarecitovala. totiž ...

Jaká je nejhezčí noc v roce?? – no přece Noc s Andersenem!

Datum: 26. 4. 2013

Netradičně v pátek 19. dubna jsme již poosmé nocovali v knihovně s Andersenem. Nebo to safra už bylo pojedenácté? Jak se to vezme. Předloni jsme totiž pro velký zájem s Andersenem spali 3x… Ale držme se raději prvního údaje, ať v tom číslování nenastane časem chaos.

Text ve skutečských novinách / březen 2013

Datum: 12. 4. 2013

Chcete mě?

Projekt „Pověsti“ ZŠ Komenského Skuteč

Datum: 12. 4. 2013

V rámci dlouhodobého projektu Kniha je můj kamarád na ZŠ Komenského ve Skutči, který má přispět k rozvoji čtenářské gramotnosti a vypěstovat u žáků lásku k četbě i knize, se v měsíci březnu zabývali žáci 1. stupně literárním žánrem – pověstmi. Tato školní akce byla doplněna i návštěvou dětí v knihovně.

Probíhající projekt: Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2013 / září 2012 - březen 2013

Datum: 12. 4. 2013

SKIP ČR vyhlašuje pátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Mateřské školky v knihovně / březen 2013

Datum: 12. 4. 2013

V měsíci březnu navštívili městskou knihovnu postupně Veverky, Koťátka, Sluníčka, Medvídci a Krtečci. Besedy patřily k nejhezčím a nechyběl při nich ani vykutálený knihovnický skřítek, který nám vypudil pohádkové postavičky do strašidelné jeskyně. Děti pomohly postavičky vysvobodit, umístit je zpátky do knížek a jednoho skřítka si medvídci nakonec odnesli s sebou do školky, aby jim hlídal jejich knihovničku. Vymysleli pro něho jméno KNIHOVNÍČEK a jeho fotku přikládáme.

Již druhá!! autorská kniha se třeťáky ZŠ Smetanova Skuteč – 8. 4. 2013

Datum: 12. 4. 2013

Po Kamilovi přicházejí na řadu básničky! Na podzim jsme při besedě o básničkách vylosovali témata, doma stvořili básně a hned v pondělí, po mém návratu z dovolené, jsme se sešli netradičně ve škole a tvořili jsme stránky básničkové knihy. Máme v plánu ji nechat svázat, ale protože třeťáci již knihu vázali, podstoupí lekci vazby prvňákům. Snad se s panem Těsnohlídkem, knihvazačem z Havlíčkova Brodu, domluvíme…

Informace, které by se
Vám mohly hodit.

Novinky ve fondu

Novinky ve fondu

Doporučená četba

Seznamy doporučené četby

Společenské hry

Společenské hry

Bookstart

Bookstart  

Městská knihovna Skuteč

Městská knihovna Skuteč